Türkiye Hizmet Ofisi (THO)

Türkiye Al-Anon Arşiv Çalışmaları

WSO arşivleri Al-Anon gruplarının belgelenmiş tarih deposudur. Bu yüzden Türkiye Al-Anon grupların belgelenmiş tarihsel kayıtlarının deposu olması için çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye arşivlerinin kayıt altına alınabilmesi için 2018-2020 tarihleri arasında Antalya grubu intergrup görevini yaparken, WEB sayfasına tüm belgelerin dijital ortama taşıyarak kayıt altına alma sürecini başlatmıştır. Daha sonra intergrup, tek bir gruptan görevliler değil de tüm gruplardan oluşan gönüllülerden bu işi yürütme kararı almış ve toplantılar ZOOM üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde belgeler ve çalışmalar dijital ortama kayıtla devam etmektedir. Böylece erişimde belirtilen materyalleri korumak, yönetmek ve bunlara erişimi sağlamak koordineli çalışma gerektirmektedir.
Türkiye intergrup arşivleri de Al-Anon tarihimizin koruyucusu olacaktır. Gruplarımızın tarihçesi ile ilgili belgeler, broşürler, kitaplar, fotoğraflar vb. saklanmalı ve korunmalıdır.
Grupların arşiv komitesi ile bu işi yürütmesi ve intergruba iletmesi daha ulaşılabilir ve yararlı olacaktır.
INTERGRUP ARŞİV KOMİTESİ
25 Şubat 2021 tarihinde intergrupta Arşiv Komitesi Kuruldu. 2-3 Ekim 2021 tarihinde 2.Türkiye Hizmet Toplantısında, Türkiye Al-Anon Arşiv çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Arşiv Komitesinin amacı doğrultusunda her şehirde bir arşiv etkinliklerini koordine edecek Arşiv Komitesinin kurulması gruplara iletildi.
2.Türkiye Hizmet Toplantısından önce Türkiye genelinde 5.03.2011 tarihinde İzmir Gelişim Grubu Arşiv Komitesi kurulmuş olup daha sonra 7.09.2021 tarihinde Antalya grubunda Arşiv komitesi kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Daha sonra 14.01.2022 tarihinde Ankara grubunda arşiv komitesi kurulmuştur. Yeni gelişmeler ve diğer gruplarda da arşiv çalışmalarına başlandıkça Türkiye genelinde oluşum haberlerini ayrıca WSO arşiv yazılarını sizlere ileteceğiz

Bölge Arşivleri

Bir bölgede Al-Anon topluluğunun geleceğini korumanın en iyi yollarından biri geçmişe bakmaktır.Kuşkusuz, bizim birinci amacımız – alkoliklerin ailelerine ve arkadaşlarına umut mesajı taşımak –  Kalıcılığını sürdürür. Bununla birlikte, Al-Anon hizmetlerinin bütün menzili içerisinde geçmişimizin zengin ve anlamlı mirasını biriktirmeyi ve korumayı sürdürmek, kendi amaç duygumuzu tazeleyebilir.

Amaç

Bölge arşivlerinin amacı, o yerdeki aile hareketinin başlangıcından itibaren Al-Anon topluluğunun deneyimini, tarihini ve anılarını muhafaza etmektir. Bu tarih, Geleneklerimiz çerçevesinde, bir bütün olarak Al-Anon’un yararına, üyelerimizin  ve ciddi araştırmacıların  ulaşabileceği şekilde muhafaza edilmelidir.

Arşiv Komitesi ve Arşivci

Bazı bölgelerde ilkin bir arşiv komitesi atanır ; sonra bu komite arşiv etkinliklerini koordine edecek bir arşivci seçer.Başka bazı bölgelerde ise,kurultayda üç yıllık bir süre için bir arşivci koordinatör olarak seçilir. Arşiv komitesi genellikle bölge dünya komitesine  ( BDSK ) karşı sorumlu  olur. Bu komitenin  bölgedeki tarihi ve tarihsel materyale  ulaşma kaynaklarını bilen uzun süreli Al-Anon üyelerden oluşturulması faydalı olur. Kütüphane veya arşiv yöntemleriyle tanışıklıkta yardımcı olur.

Bu komite, bölge dünya servis komitesinin o özel bölge için onayladığı tutumları, bütçe gereklerini ve usullerini saptamaktan sorumlu olur. Arşiv komitesi arşivlerin kullanımı için nihai sorumlulukve yetki sahibidir ve genel tutumla ilgili tüm konularda kendi grup vicdanını uygular.

Bir arşivcinin  ve arşiv komitesinin dürüst kullanım ve mahremiyetle ilgili yasal yayın hakkı düzenlemelerinin yürürlükteki yorumlarıyla tanışık olması akıllıca olur.

Yer

Bir bölgenin arşivleri, materyali toplayıp biriktirme sorumluluğunu  üstlenmeye hazır bir kişinin evinde oluşturulmaya başlanabilir.

Bazı bölgeler arşivleri  arşiv  koordinatörüne en yakın Al-Anon danışma servisi  (ADS)  ya da yayın dağıtım merkezi  (YDM)  gibi bir yerde tutarlar. Daha sonra, arşivler bir merkez konumuna sahip Al-Anon ofisine yerleştirilebilir.

Materyali korumak için seçeceğiniz yer neresi olursa olsun şunları unutmayın:

1:Materyal asitlenmez dosyalarda, kutularda ve fotoğraf zarflarında korunmalıdır.

2: Materyal serin,kuru bir yerde tutulmalıdır.

3: Materyal tüm üyelerin adsızlığını koruyacak şekilde istiflenmelidir.

Neler Korunmalı ve Neler Esas Alınmalı?

Mümkün kategoriler şunlardır:

1: Konferans onaylı yayınların (conference Approved Literature) çeşitli basımları ( belki yazarın kendi eliyle yazdığı bir cümle  veya bir imza içerebilir)

2: Yerel kamuoyu bilgilendirme yayınları

3: Eski Üye Anketleri ve Grup Tarihi Formları

4: Önemli olayların fotoğrafları

5: Adres ve telofon rehberleri – dünya – bölge ve yerel

6: Birim ve kurultay toplantılarının tutanakları bulmayı kolaylaştırmak için faaliyetleri ayrı ayrı indekslenebilir.

7: Bölgesel ve yerel bültenlerin baskıları

8: Üyeler çeşitli görevlerde  hizmet ederlerken ,onlardan bilgi, belge dökümlerini, notlarını vb isteyin.

9: Dünya Servis Ofisi  (WSO)  bültenleri ( The Forum, ınside Al-Anon, Xtra, Area Highlights, vb.)

10: Dünya servis konferansı özetleri

11: Önceki delegelerin konferans broşürleri ( elden dağıtılan belgeler, basın açıklamaları, mektuplaşmalar ve yazışmalar  da dahil)

12: İlgili yazışmalar ve mektuplaşmalar

13: Bültenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuşmuş koleksiyonlar veya albümler

14: Anılar, hediyeler, geçmiş konvansiyonların, konferansların vb. programları.

Tüm materyali (insanlar,yerler,olaylar,tarihler,vb.) açık ve tanınabilir bir şekide tasnif etmenin önemi ne kadar vurgulansa azdır.

Ektekilerin pek çoğu orijinal tarihine göre tasnif edilecektir.( Tutanaklar vb.) Bununla birlikte fotoğraflarda konu adı ve arkaya yazılı tarih bulunmalıdır. Tarih düşülmemiş materyal gelecekteki  araştırmacıların çalışmalarından  saatlerce vakit çalabilir ve kimin zaman da belgeyi daha az değerli hale sokabilir.

BU YÜZDEN  HERŞEYİN   ÜZERİNE  KESİNLİKLE  TARİH  DÜŞÜN

Teybe kaydedilmiş bir tarih düşünülebilir.

Bu, uzun süreli üyelerin bir ses kasedi doldurup göndermeleri istenerek gerçekleştirilebilir.

Arşivci ya da bir başka komite üyesi bir röportaj ayarlayabilir.Kayıt, üyelerin kişisel öyküleri de paylaşılarak, grubun nasıl başladığına ve geliştiğine ilişkin ilk zamanlara ait hatıra gelen bu bantlar,kasetler cd ler , hatta yazılı açıklamalar,herhangi bir arşivin değerli ve ilgi çekici kısmını  oluşturur.

Arşiv hacminin büyüklüğü, büyük ölçüde yere bağımlıdır. Bugün neyin tarih olduğunu, gelecekte neyin tarih olacağını ve neyin çöpe atılıcağını belirlemede sağduyu anahtar bir etmendir.

Belgeleri Bulmak

Bir arşiv organize edidikten sonra, bir kart kataloğu veya başka bir tarama yardımı, koleksiyondaki materyali yerleştirmek için zorunludur. Yerel bir kütüphaneyle temasa geçmek böyle bir sistemin kurulmasında yararlı olabilir.

Üyelerin yaşamakta ya da vefat etmiş olup olmadıklarına bakmaksızın  Al-Anon’un üyelerle ilgili  adsızlık geleneği, materyal kullanılırken daima akılda tutulmalıdır.

Malzeme ve Donanım

Lüzumlu ve elde edilebilir olduğu şekliyle …..

1: Asitlenmez saklama kutuları ve dosyalar

2: Saklama kutuları için kılıflar

3: Fotoğraflar, bülten albümleri vb. için zarflar (asitlenmez zarflar, fotoğraf kılıfları )

4: Kart kataloğu, ciltli indeks vaya başka türden bir tarama düzeneği

5: Anı eşyalar için sergileme vitrini

6: Duvara asmak için çerçevelenmiş yerler ve olaylarla ilgili fotoğraflar

7: Teyp kaydedici (kasetler)

8: Boş teyp kasetleri

9: Arşivleme için kullanılan plastik kağıt tutturgaçları (tel raptiye, ataş vb. yerine kullanılacak)

10: Beyaz pamuklu eldivenler ( fotoğrafları, slaytları ve negatifleri elle tutmak için)

11: Arşiv malzemesi satan dükkanlardan alınan kataloglar gerekli malzeme için iyi bir kaynaktır. Yerel kırtasiye depolarını, kütüphaneleri ya da telefon rehberlerinizdeki sarı sayfaları gözden geçirin.

   

ARŞİV  MATERYALİ  İÇİN ÖNERİLEN  KULLANIMLAR

Arşiv materyali, kurultaydaki atölye çalışmalarında, yıldönümü toplantılarında, kamuoyu bilgilendirme sergilerinde ve Al-Anon tarihinizi paylaşmayı dilediğiniz herhangi bir yerde kullanılabilir.

Unutmayın, üye topluluğu içerisinde çekilmiş fotoğrafları sergilerken adsızlık vurgulanmalıdır. kamuya açık toplantılarda, fotoğrafları veya tek tek bireysel üyelerin kimliklerini açığa vurabilecek başka materyalleri sergilemekten kaçının.

EĞİTİMLE  İLGİLİ  FIRSATLAR

Uygulamalı dersler, atölye çalışmaları, seminerler vb. için yerel kütüphanelerde, yüksek okullarda ve / veya üniversitelerde araştırma inceleme yapın.

GELECEĞİ   KORUMAK   İÇİN   GEÇMİŞE  BAK

BASAMAK  TAŞLARI

Arşiv Komitesinin Amacı (Görevleri)

1- Bulunduğu yerdeki aile hareketlerinin başlangıcından itibaren Al-anon topluluğunun deneyimini, tarihini ve anılarını muhafaza eder.

2- Geleneklerimiz çerçevesinde, bir bütün olarak Al-Anon’un yararına, üyelerimizin ve ciddi araştırmacıların ulaşabileceği şekilde muhafaza eder.

3- Gruplarda arşiv komitesi kurulumunu teşvik eder.

4- (3) yıllık bir süre için bir arşivci koordinatör seçer.

5- Komitenin bölgedeki tarihi ve tarihsel materyale ulaşma kaynaklarını bilen uzun süreli Al-Anon  üyelerden oluşturulmasını hedefler.

6- Bir arşivcinin ve arşiv komitesinin dürüst kullanım ve mahremiyetle ilgili yasal yayın hakkı düzenlemelerinin yürürlükteki yorumlarıyla tanışık olmasına özen gösterir.

7- Materyalleri tüm üyelerin adsızlığını koruyacak şekilde istifler.

8- Neler korunmalı ve neler esas alınmalı hakkında grupların arşiv koordinatörlerini bilgilendirir.

9- Arşivlenecek materyallerin üzerine kesinlikle tarih yazılmasını hatırlatır.

Türkiye'de Al-Anon

Ülkemizde alkolik yakınları ilk kez 1988 yılında İzmir’de bir araya gelmeye başlamıştır. Başlangıçta üyeler, hastanelerde ya da kendi evlerinde toplantılar yaparken; 1993 yılında AA’nın kiraladığı bir apartman dairesinin bir odasında düzenli toplantılar yapılmaya başlar. Benzer biçimde 1990’lı yıllarda Ankara’da da bir grup oluşumu için ilk adımlar atılmaya başlamıştır. İzmir’den sonra sırasıyla Ankara (1990), İstanbul (1990), Bursa (1992), Denizli (1998), Fethiye (2003), Antalya (2008) ve Bodrum (2016)’da Al-Anon grupları açılmıştır. Ayrıca 2005 yılında İstanbul’da İngilizce Al-Anon grubu kurulmuştur. İlk Alateen grupları 1993 yılında, Ankara’da; 1994 yılında İzmir’de kurulmuş olsa da kalıcı olamamıştır.

Başlangıçta konferans onaylı olmayan yayınlarla toplantılarını gerçekleştiren gruplar, zaman içinde Al-Anon literatürlerinin çevirilerinin yapılmasıyla birlikte büyümeye başlamıştır. 1998 yılında, İzmir’de, Dünya Hizmet Ofisinden gelen üyelerle birlikte ilk bilgilendirme toplantısı gerçekleşmiştir. Daha sonraları, Dünya Hizmet Ofisinden gelen üyelerle birlikte, 2010 tarihinde İstanbul’da, 2022 tarihinde Ankara’da buluşmalar gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ilk kez Polonya’daki uluslararası Al-Anon toplantısına katılım sağlanmış ve Avrupa Al-Anon üyeleriyle iletişim hatları oluşturulmuştur. Bu toplantılar, gruplara bilgi ve deneyim kazandırmıştır.

Ülkemizde Al-Anon’un ilk elektronik toplantısı, 2020 yılında başlamıştır. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle, 2020 yılında yüz yüze toplantılarına ara veren gruplar da elektronik ortamda toplantılarına devam etmiştir. Al-Anon’da bir ilk olarak, 1. Türkiye Hizmet Konferansı da 2020 yılında elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Al-Anon Aile Grupları, Adsız Alkolikler ile iş birliği yaparak 2022 yılına kadar yetmiş yedi kez tüm grupların bir araya geldiği büyük toplantılar gerçekleştirilmiştir.  2022 yılında da Al-Anon Aile Grupları, kendi organizasyonu yaptığı ilk büyük toplantısını gerçekleştirmiştir.

Tüm Grupların Tarihçeleri

Tüm grupların tarihçelerine BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkiye Hizmet Konferansı'nın Değeri Nedir?

Her yıl Ekim ayında Türkiye Hizmet Konferansı üyeleri Al-Anon Aile Grupları işlerini yürütmek üzere toplanır. Her konferansın ardından Türkiye Genel Hizmet Kurulu (Intergrup) Konferans Özeti olarak da bilinen toplantı tutanağını hazırlar. Konferans tutanaklarının tüm baskılarının alanonturkiye.com’da yayınlandığını biliyor muydunuz? 2020’deki ilk konferanstan 2023’teki son konferansa kadar güvenilir hizmetkarlarımızın yıllar boyunca neler tartıştığını ve karar verdiğini öğrenmek için geçmiş toplantı tutanaklarına göz atın.

Bağış Mektubu

Lütfen bu mektubu arka arkaya en az iki toplantıda tüm üyelere okuyun ki her üyenìn 7.gelenek doğrultusunda Al-Anon’a katkıda bulunma fırsatı olabilsin.

Sevgili Al-Anon üyeleri, seçeneklerimi nasıl tanımlayabileceğimi, nasıl tercih yapabileceğimi, hatta zaman zaman tercihlerimi nasıl değiştirebileceğimi şimdi Al-Anon sayesinde anlayabiliyorum. Ailem, arkadaşlarım, işim manevi dünyam ve iyileşme proğramım için ayıracağım zamanı nasıl dengeleyeceğime karar verebiliyorum. Hayatımın her alanında sorumluluklarımı karşılayabilmek için maddi durumumu nasıl düzenlemem gerektiğine karar verebiliyorum.

Kendi hayatım içinde aktif rol alabilme  becerisi sayesinde Al-Anon hizmet yapısındaki bazı ihtiyaç ve sorumlulukları’da artık daha iyi anlıyorum. Üyelere 3 ayda bir ulaştırılan bu mektup her birimize “alkolik aile ve arkadaşlarına umut mesajını taşımak” şeklindeki temel amacımızı finansal anlamda destekleme fırsatını veriyor

5 tl.50 tl.100 tl. bugun ne kadar verebiliyorsam. Grubumuzun saymanı bağışlarınızı toplayıp Al-Anon Türkiye Intergrup’a iletecek ve bu bağışların yarısı Dünya Hizmet Ofisine bağış olarak yollanırken, diğer yarısıda Al-Anon Türkiye İntergrup tarafından Türkiyedeki Al-Anon gruplarına daha iyi hizmetin verebilmek için kullanacaktır.

Ne sıklıkta yada ne miktarda katkıda bulunursanız  bulunun her türlü desteğiniz için minnettarız.Kişiler birkaç yıllığına Al-Anon intergrup’a hizmet verirler, bağışlarınızla yapılan hizmetler ise bakidir ve gruplarımızın ayakta kalabilmesi için çok büyük önem taşır.

Hizmet Konferansı Nedir?