Bir toplantının ziyaretçilere de açık olduğunu ya da sadece üyelere açık olduğunu belirleyen Al-Anon Toplantısı terimleri üyelerin ve yeni gelenlerin kafasını karıştırabilmektedir. WSO toplantı kayıtlarında Toplantıya Katılanlar kısmında açık-kapalı terimleri yerine “Sadece Aile ve Arkadaşları Katılabilir” ve “Aileleri, Arkadaşları ve Gözlemciler Katılabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni tanımlar Nisan 2019’da Konferans Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu yeni düzenleme Al-Anon’un manevi ilkeleri olan gizlilik ve adsızlık kavramları ile de örtüşmektedir. Yeni terimlerin kullanılmasının amacı, yeni üyeler için daha anlaşılır olması ve yeni gelenlere, potansiyel yeni gelene ve programımızı anlamak isteyen  profesyonellere karşı daha samimi bir karşılama yapılabilmesi içindir.