On İki Basamak ve On İki Gelenek kişisel gelişim ve grup birliği için rehberdir. On İki Kavram ise hizmet rehberidir. On İki Basamağın daha geniş çerçevede nasıl yapılabileceğini, Dünya Hizmet Ofisi üyelerinin Al- Anon mesajını Dünya Hizmet Konferans Kurulu aracılığıyla dünyaya ulaştırmak için birbirleriyle ve gruplarla nasıl iletişim kurabileceğini gösterir.

 1. Al-Anon dünya hizmetlerinde nihai sorumluluk ve yetki Al-Anon gruplarına aittir.
 2. Al-Anon Aile Grupları, tüm idari ve işletme yetkilerini Konferans Kurulu’na ve onun hizmet kollarına vermiştir.
 3. Karar alma yetkisi etkin liderliği mümkün kılar.
 4. Katılım uyumun anahtarıdır.
 5. Temyiz ve dilekçe hakkı azınlıkları korur ve seslerinin duyulmasını garantiler.
 6. Konferans Kurulu, temsilcilerin başlıca idari sorumluluklarını kabul eder.
 7. Temsilcilerin yasal hakları vardır, Konferans Kurulu’nun hakları ise geleneklere dayanır.
 8. Temsilci Heyeti, Al-Anon merkezlerindeki rutin yönetim çalışmalarında Yürütme Kurullarını tam yetkili kılmıştır.
 9. Her türlü hizmet görevinde liderlik özelliklerine sahip olmak önemlidir. Tüm dünya hizmetleri söz konusu olduğunda, Temsilci Heyeti liderliği üstlenmiştir.
 10. Hizmet sorumlulukları iyi tanımlanmış yetkilerle dengelenmiştir. Çift başlı yönetimden uzak durulur.
 11. Dünya Hizmet Ofisi seçilmiş heyetlerden, yöneticilerden ve çalışanlardan oluşur.
 12. Al-Anon dünya hizmetlerinin ruhsal temeli Konferans Kurulu Tüzüğü’nün 12. Maddesi’ndeki Genel Teminatlar bölümünde yer alır.

KONFERANS KURULU GENEL TEMİNATLAR
Dünya Hizmet Konferans Kurulu, Geleneklerin ruhuna sadık kalarak;

 1. Bir miktarını yedekte tutmak suretiyle, sadece işlerin yürütülebilmesi için gerekli fonu sağlayarak mütevazı bir finansal ilkeyi benimseyeceğinin,
 2. Hiçbir Konferans Kurulu üyesinin başka üye üzerinde koşulsuz otorite sahibi olamayacağının,
 3. Tüm kararların bir tartışmanın ardından yapılan oylama ile, hatta mümkünse oy birliği ile alınacağının,
 4. Konferans Kurulu’nun kişileri cezalandırmaya yönelik ya da toplumsal tartışmaları kışkırtabilecek hiçbir eylemde bulunmayacağının,
 5. Al-Anon’a hizmet ederken asla hükmedici eylemlerde bulunmayacağının, hizmet ettiği Al-Anon Aile Grupları gibi düşünce ve eylemlerinde daima demokratik kalcağının teminatını verir.