On İki Basamak

Bu basamakları çalışmak Al-Anon programında iyileşmenin temelini oluşturur. Barındırdıkları ilkeler evrenseldir, inancı ne olursa olsun herkes uygulayabilir. Al-Anon’da basamakları derinden anlamak için çaba gösteriyor ve onları hayatlarımızda uygulayabilecek bilgeliği kazanmak için dua ediyoruz.

 

1. Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve yaşantımızın yönetilemez hale geldiğini kabul ettik.

2. Sadece bizden üstün bir gücün akıl sağlığımızı geri getirebileceğine inandık.

3. İrademizi ve hayatımızı algıladığımız anlamdaki Tanrı’ya teslim etmeye karar verdik.

4. Ahlaki dökümümüzü araştırıcı ve korkusuz bir bakış ile yaptık.

5. Kusurlarımızı açık bir biçimde Tanrı’ya, kendimize ve bir başkasına itiraf ettik.

6. Tanrı’nın bu karakter kusurlarını ortadan kaldırması için tüm benliğimizle hazır hale geldik.

7. Tanrı’dan eksikliklerimizi gidermesini alçak gönüllülükle diledik.

8. Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardık ve hatalarımızı düzeltmeye istekli hale geldik.

9. Onları veya başkalarını incitmeyeceğimizden emin olduğumuzda, bu kişilerden doğrudan özür diledik.

10. Kişisel dökümümüzü yapmaya devam ettik ve hatalı olduğumuzda bunu hemen itiraf ettik.

11. Algıladığımız anlamdaki Tanrı ile bilinçli bağlantımızı dua ve meditasyon yolu ile geliştirdik. O’nun bize uygun gördüğü şeyleri anlamak için ve bunları gerçekleştirebilecek gücü bize vermesi için dua ettik.

12. Bu basamakların sonucu olarak ruhsal bir uyanış yaşadık ve bu mesajı başkalarına iletmeye, bu ilkeleri bütün hayatımızda uygulamaya çalıştık.

 

Birçoğumuzun “bunlar ne zor maddeler, yerine getiremem” diye tepki gösterdiği anlar oldu. Sakın cesaretiniz kırılmasın, aramızdaki herkes bu ilkeleri eksiksiz bir bağlılıkla uygulayabilmiş değildir. Biz ermiş kişiler değiliz. Önemli olan ruhsal anlamda olgunlaşmaya istekli olmamızdır. Uyguladığımız prensipler gelişmemizi sağlayan rehberlerden ibarettir. Ruhsal mükemmellikten çok, ruhsal gelişim peşindeyiz.

 

Alkolik ile ilişkimiz ne olursa olsun, bizi birbirimize bağlayan ortak bir nokta vardır.

BİR BAŞKASININ İÇKİ İÇMESİ BİZİM HAYATIMIZI CİDDİ BİR BİÇİMDE ETKİLEMİŞTİR.