Dünya’da Al-Anon

Al-Anon Aile Gruplarının Oluşumu

Aile Grubu fikri neredeyse Adsız Alkolikler kadar eskiye dayanır. AA’nın ilk günlerinde, 1935’ten 1941’e kadar, iyileşmekte olan alkoliklerin yakın akrabaları, kendi kişisel sorunlarını çözmek için, alkoliklerin iyileşmesine yardımcı olan aynı prensipleri uygulamaya ihtiyaçları olduğunu fark ettiler.

İlk A.A. üyeleri ve eşleri ülkenin her yerindeki A.A. gruplarını ziyaret ettikçe, ziyaret eden eşler, daha yeni A.A.’ların eşlerine, A.A.’nın On İki Basamağını kendi yaşamlarına uygulamaya çalıştıklarında aldıkları kişisel yardımları; alkolik ayık kaldıktan sonra bile zor olmaya devam eden aile ilişkilerini geliştirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlattılar. Böylece, AA üyelerinin yakınları ve arkadaşları kendi ortak sorunlarını tartışmak üzere toplantı düzenlemeye başladılar.

1948’de, çok sayıda Aile Grubu A.A. Telefon Rehberi’nde listelenmek için A.A. Genel Hizmet Ofisi’ne başvurmuş, çok sayıda alkolik yakını onlardan yardım istemişti. Fakat A.A. sadece alkoliklere yardım etmek için tasarlanmıştı.

1951’de, iki AA’lı eşi, Lois W. ve Anne B., başvuru yapan seksen yedi grup ile temasa geçmek üzere ve koordinasyon sağlamak, birleştirmek ve hizmet etmek amaçlı bir “Merkez Ofis Komitesi” oluşturdular; elli altı grup geri dönüş yaptı. Yapılan anketlerin sonucunda, isim olarak “Al-Anon Aile Grupları” seçildi.

Al-Anon, sade bir şekilde, “Alcoholics Anonymous” (Adsız Alkolikler) isminin ilk hecelerinden oluşmuştur. AA’daki On İki Basamak neredeyse değişmemiş ve daha sonra On İki Gelenek de rehber ilkeler olarak kabul edilmiştir.

Hemen akabinde, bu hareket kamunun dikkatini çekti. Yurtiçinden ve dışından yeni gruplar ve bireyler sorunları hakkında Merkez Ofis’e yazdılar. 1954’e gelindiğinde, düşük ücretli bir personel alımı gerekli hale geldi. Merkez Ofis, Al-Anon Aile Grubu Genel Merkezi (Al-Anon Family Group Headquarters, Inc) adı altında, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yapılandı.

1955’te, Al-Anon’un ilk kitabı yayınlandı: Al-Anon Aile Grupları, Sorunlu İçkicilerin Aileleri için bir Rehber, (The Al-Anon Family Groups, A Guide for the Families of Problem Drinkers). O zamandan beri, daha birçok kitap ve broşür buna eklendi.

1961’de Al-Anon, Delegeler, WSO Personeli ve Gönüllüler’in arkadaşlık birliğinin genel vicdanı olarak hareket etmesi için yılda bir düzenlenen Dünya Hizmet Konferansı’nı başlattı. 1951’den 1976’ya kadar olan çeyrek yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve denizaşırı ülkelerdeki 12.000’den fazla grup, ilk etaptaki elli altı gruba eklendi.

Dünya Hizmet Ofisi (WSO), 2001’de online toplantıları, 2007’de telefon ve diğer elektronik araçlar üzerinden yapılan toplantıları 2020’de Al-Anon Aile Grupları Mobil Uygulaması (Al-Anon Family Groups Mobile App) kullanıma sunuldu. Elektronik toplantılar, Al-Anon üyelerine, konumdan bağımsız olarak Al-Anon programına bağlanma ve paylaşma olanağı sağladı.

2022’ye kadar 133 ülkede 25.000’den fazla grup vardı ve 107 elektronik (dijital, sosyal medya ve telefon) toplantı mevcuttu.

 

2022- 2025 Al-Anon Hizmet Kılavuzu’ndan alınmıştır.