Al-Anon literatüründe “Vaatler” var mı?

Al-Anon literatüründe “Vaatler” ya da “Armağanlar” yoktur, çünkü Dünya Hizmet Konferansı, yani Al-Anon’un en geniş temsilciler grubu böyle bir liste düzenlememiştir. 1977’den beri AA’dan materyal alma ya da bir “Vaatler” listesi hazırlama önerilerini geri çevirmiştir, biz Al-Anon’da yeni gelenlere deneyimlerimizi, gücümüzü ve umudumuzu sunarız. Komite vaat vermeme kararı almıştır çünkü her bireyin ihtiyacı ve durumu farklıdır. Yıllar boyunca yapılan tartışmalarda Konferans bu tutumunu her zaman korumuştur. 

1994 yılından bu yana, “Hayatta Kalmaktan İyileşmeye” (B-21) adlı kitap ilk çıktığından bu yana, izin almadan bu kitaptaki pasajlardan madde madde alıntılar yaparak “Al-Anon’un Vaatleri” ya da “Al-Anon’un Armağanları” şeklinde basıp dağıtmış ve kitabın lisans haklarını delmiştir. Onların bu hareketi yüzünden üyeler sanki Konferans Onaylı Literatürden alınan bu bölümler diğerlerinden daha önemliymiş gibi algılamaya başlamışlardır. 

1995 yılında Yayın Komitesi bunu daha önce reddetmiş olsa da, “Hayatta Kalmaktan İyileşmeye” kitabındaki bu bölümün “Al-Anon’un Vaatleri” olarak kullanılması önerisi İlkeler Komitesi’ne sunulmuştur. Bunun üzerine İlkeler Komitesi tekrar tekrar düşünmüş, ancak Al-Anon’da vaatler olmadığına karar vermiştir. Bu bölümün kitaptaki diğer içerikten daha fazla veya daha az önemli olmadığı kararına varmış ve bu bölümün “vaatler” veya “armağanlar” şeklinde kullanılması fikrini reddetmiştir. 

“Hayatta Kalmaktan İyileşmeye” Konferans Onaylı bir yayındır ve Al-Anon toplantılarında okunabilir. Ancak kitabın içinde d belirtildiği gibi, Konferans Onaylı Yayın olduğu için içindeki herhangi bir bölüm ancak orada yazıldığı şekliyle okunabilir. Literatürü kendi zevkine veya tercihine göre değiştirmek Konferans Onaylı Yayınların amacına terstir ve Al-Anon üyeleri, çalışanları ve diğerleri arasında ayrışmalara yol açar. 

Tom C., Yayın Kolu Direktör Yardımcısı—

The Forum, Nisan 2014